Zapraszamy 23 października na otwartą dla wszystkich mieszkańców Iławy uroczystość otwarcia nowej siedziby przychodni RODZINA przy Obwodnicy Północnej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13, zwiedzanie obiektu około godziny 15. W imieniu zespołu zapewniam o atrakcyjności programu.

Nowy budynek przychodni Rodzina będzie gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów 26 października 2015 r. Od tego dnia będziemy gotowi ponownie zabezpieczyć potrzeby naszych pacjentów. Ze względów organizacyjnych i technicznych w dniu 23 października nasi pacjenci będą mogli skorzystać z uprzejmości udzielenia porad w przychodni Zdrowie oraz Ambulatorium POZ Szpitala Powiatowego w Iławie. Pacjenci powinni jednak mieć na uwadze, że dostęp do pełnej funkcji lekarza POZ będzie ograniczony tylko do udzielania porad koniecznych, nie związanych z ograniczoną w tym dniu dostępnością do dokumentacji lekarskiej naszych pacjentów.

Uwaga Pacjenci. Zmiana miejsca wykonywania świadczeń – następuje zgodnie z prawem i za zgodą NFZ-u i nie powoduje żadnych obowiązków dla pacjentów. Pacjent zapisany do Rodziny pozostaje nadal pacjentem Rodziny. Zmiana lekarza i przychodni wymaga decyzji pacjenta, udokumentowanej ponownym zapisem na listę w innej przychodni.

Zdajemy sobie sprawę z siły przyzwyczajenia się do lokalizacji i argumentu odległości do lekarza rodzinnego. Jednak bardzo zachęcamy naszych pacjentów, zwłaszcza tych z Osiedla Podleśnego, aby przed decyzją zmiany zaszczycili nas swoją wizytą w naszej nowej siedzibie na ul. Jana Pawła II 14. Wierzymy, że nowoczesne gabinety i profesjonalna obsługa będą silnym argumentem na pozostanie z Nami.

Osobiście nie wierzę, że spełnią się obawy pesymistów, iż Rodzina na swoim straci wielu pacjentów zmieniając lokalizacje. To będzie test dla lekarzy Rodziny po 15 latach ich pracy.

Cieszę się wraz z całym zespołem naszym wspólnym sukcesem i dziękuję tym, którzy nam zaufali. Zapewniam naszych pacjentów, że zrobimy wiele dobrego dla poprawy funkcjonowania naszej przychodni, aby zrekompensować Wam zmianę lokalizacji. Jest ona korzystna bo zapewnia uniwersalną lokalizację dla mieszkańców z osiedli powiązanych północną obwodnicą Iławy.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji naszej inwestycji. Zapraszamy.

lek. med. ROMAN żURALSKI